Hur går det till?

Matchmakingprogrammet pågår en heldag där aktuella projekt presenteras på förmiddagen och under eftermiddagen hålls enskilda möten.

Under förmiddagen presenteras ett antal utvalda projekt där förutsättningar, fakta och information om projekten ges. Projekten är i nuläget inte helt klara, men kommer att presenteras här inom kort. Diskussioner pågår med ett antal större projekt inom bland annat tunneblana, spårvägar, kollektivtrafikanläggningar, vägar, hamnar och flygplatser i Norden.

Under eftermiddagen hålls enskilda möten som pågår i 22 minuter. Vem som träffar vem är schemalagt efter inkomna önskemål från alla deltagare. Totalt finns åtta mötestider. Ett visst antal av dessa kommer att vara obokade för varje deltagare, så att det finns utrymme för spontana bokningar på plats.
Efter 22 minuter ringer klockan och nya möten inleds. Ambitionen är att deltagarna hittar former för samarbeten som gör dem kvalificerade för såväl svenska som internationella uppdrag.

Plats: B-hallens konferenslokaler

Anmälan: Anmälan kommer upp inom kort. Sista anmälningsdagen är 13 september.

Se viktiga datum.