Nordiskt samarbete och hållbar järnvägstransport i fokus under Nordisk dag på Elmia Nordic Rail

Nordiskt samarbete och hållbar järnvägstransport i fokus under Nordisk dag på Elmia Nordic Rail
Transportinfrastruktur, transportkorridorer, grön omställning och återupprättandet av ett nordiskt transportministerråd. Detta är bara några intressanta ämnen som kommer att diskuteras av Nordiska Rådet under konferensen ”Nordisk dag”.

I samband med Elmia Nordic Rail kommer dagskonferensen ”Nordisk dag” att äga rum den 11 oktober. En konferens som kommer att fokusera på flera viktiga områden, bland annat utvecklingen av den nordiska järnvägen inom Europa, grön omställning och aktuella transportkorridorer. Ett betydelsefullt ämne som Nordiska Rådet kommer att driva framåt under konferensen är återupprättandet av det nordiska transportministerrådet, som avskaffades för några år sedan.

   – Vi arbetar med viktiga frågor som påverkar hela järnvägsbranschen, och en central fråga för oss är att återupprätta det nordiska transportministerrådet. Det vill säga ett råd som ska prioritera transportfrågor och främja det nordiska samarbetet. Under Elmia Nordic Rail ser vi fram emot att fördjupa diskussionen om detta ämne, då det är en utmärkt mötesplats där alla aktörer inom järnvägsbranschen samlas, säger Claes Håkansson, seniorrådgivare på Nordiska Rådet och aktiv inom utskottet för tillväxt och utveckling.

 

På rätt spår

Det nordiska samarbetet inom järnvägsbranschen är av stor vikt för att möta framtidens utmaningar. Genom att samarbeta över gränserna kan de nordiska länderna dela resurser, kunskap och erfarenheter för att främja en hållbar utveckling inom transportsektorn.

   – För oss på Nordiska Rådet är konferensen en viktig plattform för att belysa viktiga frågor inom branschen och stärka det nordiska samarbetet. Genom att diskutera utmaningar och utbyta idéer kan vi hitta gemensamma lösningar och stärka argumenten för att främja en hållbar järnvägstransport i Norden samt återupprätta ett nordiskt transportministerråd, säger Claes Håkansson.
 

NordiskaRadet-session.png
Nordiska rådet är det officiella samarbetsorganet mellan parlamenten i de nordiska staterna. Rådet strävar efter att uppnå gemensamma lösningar som främjar nordiskt samförstånd och hjälper till att förverkliga den nordiska visionen.

 

Ett spännande program

Under konferensen kommer representanter från Nordiska Rådet att presentera pågående initiativ och projekt. De kommer att diskutera den nordiska infrastrukturen och betydelsen av att hitta gemensamma lösningar över gränserna.

   – Vi har ett spännande program med intressanta talare från branschen. Valet att arrangera konferensen på Elmia Nordic Rail ger oss möjlighet att interagera med experter inom järnvägssektorn och få en djupare förståelse för deras behov och utmaningar. Genom att utbyta erfarenheter kan vi forma en mer hållbar och effektiv järnvägstransport i Norden, samt hitta nya sätt för hur vi kan samarbeta över gränserna, säger Claes Håkansson.

 

Delta i utvecklingen av järnvägsbranschen

Elmia Nordic Rail är den centrala mötesplatsen där den nordiska järnvägsbranschen samlas för att diskutera och ta itu med gemensamma utmaningar och utforska nya utvecklingsmöjligheter.

   – Vi hoppas att så många som möjligt kommer att ta tillfället i akt att besöka oss under dagen. Man kommer bland annat få möjlighet att träffa branschexperter, ta del av inspirerande talare, skapa värdefulla nätverk och bidra till en mer hållbar och effektiv järnvägstransport i Norden. Tillsammans kan vi driva frågor inom branschen och vara en del av framtidens utveckling. Varmt välkommen till konferensen Nordisk dag den 11 oktober tillsammans med oss på Nordiska rådet och Elmia Nordic Rail, avslutar Claes Håkansson.