Gränsöverskridande konferens om utvecklingen av den nordiska järnvägen i ett europeiskt perspektiv

Gränsöverskridande konferens om utvecklingen av den nordiska järnvägen i ett europeiskt perspektiv
Den 11 oktober samlas den nordiska järnvägsbranschen kring gemensamma utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Konferensen Nordisk dag sätter in utvecklingen av den nordiska järnvägen i ett europeiskt perspektiv med bland annat EU:s syn på den nordiska transportinfrastrukturen, den gröna omställningen och aktuella transportkorridorer.

Med fokus på Norden och det nordiska samarbetet inom transportområdet sätts såväl Nordiska Rådets förslag om en nordisk transportpolitik och att återinrätta ett nordiskt transportministerråd som en gemensam nordisk infrastrukturplanering under luppen. Ytterligare ett centralt område i perspektivet Norden–Europa är Fehmarn Bält-förbindelsen. När den öppnar omkring år 2030 behövs planer för gods- som persontrafiken, inte minst för att klara den regionförstoring som sker när Danmark och hela södra Sverige knyts ihop med norra Tyskland.

I konferensen medverkar bland andra Kristian Schmidt, Deputy Director General DG MOVE, Per-Arne Håkansson, Nordiska Rådet, Björn Hasselgren, Trafikverket, Thomas Becker, String och Linus Eriksson, Öresundsbron.