Våra samarbetspartners

Årets konferensprogram har skapats av Elmia i nära samarbete med ett nordiskt programråd med representanter från följande företag:

 Alstom, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road  Bombardier - samarbetspartners till Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road
DI Transport, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road  Jernbaneverket, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road
Liikennevirasto/Trafikverket i Finlands hemsida  NJS, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

 

NHO Logistikk og Transport, samarbetspartners till Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

 

 Näringslivets Transportråd, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road
 SVBRF, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road  Sveriges Branschförening för säkrare vägar, SBSV, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road
SWERIG, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road  Trafikverket, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road
 TÜV SÜD, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road  VR Infrapro - samarbetspartners till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail-Elmia Nordic Road

 ÅF, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road