Välkommen till årets konferens!

Konferensen är en av grundstenarna i vårt mässkoncept. Här behandlar experter, branschföreträdare och politiker de mest aktuella frågorna inom infrastrukturområdet just nu.

Konferensen arrangeras under mässans alla tre dagar och presenterar transport- och logistikfrågor både på bredden och på djupet. Varje dag hålls ett nyckelseminarium där vi fördjupar oss i ett högaktuellt ämne. Nyckelseminarierna kompletteras med ett antal valbara fackseminarier som belyser olika teman. Programmet är upplagt så att det ges gott om tid att även besöka mässdelen.

Konferensprogrammets innehåll fastställs av ett programråd bestående av branschrepresentanter från de nordiska länderna. Du kan redan nu se ett utkast av programmet.

Välkommen 10-12 oktober 2017!