Välkommen till årets konferens!

Digitalisering, hållbara transporter, det gröna skiftet och logistik för konkurrenskraft är bara några av de ämnen som kommer behandlas på vår konferens i höst.

Konferensen arrangeras under mässans alla tre dagar och är en av grundstenarna i vårt mässkoncept. Här behandlar experter, branschföreträdare och politiker de mest aktuella frågorna inom infrastrukturområdet just nu.

Varje dag hålls ett nyckelseminarium där vi fördjupar oss i följande ämnen:

  • Höghastighetsjärnvägar - Löser det alla problem?
  • Digitalisering - skapar möjligheter för människor, företag och länder
  • Vision Zero - Steg 2. Hur går vi vidare?

Nyckelseminarierna kompletteras med ett antal valbara fackseminarier som belyser teman som:

  • Resenären i fokus
  • Transportpolitik i Norden
  • Signalsystem - trafikstyrning
  • Logistik för konkurrenskraft
  • Oskyddade trafikanter - att lära av olyckor

Se programmet sin helhet. 

Välkommen 10-12 oktober 2017!

Konferens med högaktuella ämnen

Digitalisering, hållbara transporter, det gröna skiftet och logistik för konkurrenskraft är bara några av de ämnen som kommer behandlas på vår konferens i höst.

> Se aktuellt program

> Anmäla mig till konferensen

Mer om konferensen