Från kvadratmeter till lönande mötesplats - se till att ni får ut så mycket som möjligt av ert deltagande

Det krävs oftast mer än bara en monter för att mässdeltagandet ska bli lyckat. Fairlink erbjuder 3-timmarskurser som riktar sig till dig som är ansvarig för ditt företags mässdeltagande och tar upp de viktigaste delarna i att delta på mässa. Kurserna hålls i både Jönköping, Stockholm och Göteborg.

Ange bokningskod "Elmia2019" för att få utställarpris.

Läs mer om utbildningarna, och anmäl dig, hos Fairlink.