In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2019-10-04, kl 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-16.00
2019-10-05, kl 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-16.00
2019-10-06, kl 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-20.00
2019-10-07, kl 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 2019-10-07, kl 20:00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2019-10-10, kl 17.00-22.00 Servicebemanning 08.00-20.00
2019-10-11, kl 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-16.00
2019-10-12, kl 08.00-16.00  

OBS! Kl 17:00 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både för  inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Mässans öppettider

2019-10-08 09.00-17.00
2019-10-09 09.00-17.00
2019-10-10 09.00-16.00

Mot uppvisande av personligt utställarkort kommer du in på mässan en timme före mässans öppnande och får vara kvar en timme efter mässans stängning.

Logga in på Mina sidor och registrera och skriv ut utställarkort till personalen i montern. 

Klicka på kartan för större bild.