Vem ställer ut?

På Elmia Nordic Rail bjuder utställarna på de absolut senaste innovationerna. Här ser du spetsteknologi som främjar säkrare, mer ekonomiska och mer hållbara järnvägstransporter. Du träffar leverantörerna som säljer tjänster och produkter som rör järnväg på många olika sätt.

Mötesplatsen omfattar tjänster och produkter inom:

 • Järnvägsinfrastruktur
 • Logistik och transport
 • Samhälls- och stadsplanering
 • Kollektivtrafik och spårvagn
 • Varuförsörjning
 • Järnvägsteknik
 • Delsystem och komponenter
 • Signalsystem
 • Järnvägsfordon
 • Spårvägar
 • Drift, underhåll och service
 • Transportadministration och kommunikation
 • Säkerhet, trygghet och övervakning
 • Biljettsystem
 • Stationer och fasta anläggningar
 • IT-system och programvaror
 • Lobbyverksamhet
 • Utbildning, forbildning och rekrytering