Vem träffar du på Elmia Nordic Rail?

På Elmia Nordic Rail skapar du grunden för dina framtida affärer. Här träffar du banhållare, trafikutövare och fordonstillverkare. Här finns de som arbetar med underhåll och service. Du möter kompontenttillverkare, konsulter och speditörer. Politiker, experter och andra beslutsfattare gör mixen komplett.

På Elmia Nordic Rail samlas:

 • Tjänstemän på riks, regional och kommunal nivå
 • Myndighetsrepresentanter
 • Anställda inom regionala och kommunala utvecklingsbolag
 • Varuägare, transportköpare, transportplanerare och logistikansvariga
 • Utredare och utvecklare inom säkerhet, trygghet och övervakning
 • Trafikplanerare och trafikköpare
 • Huvudmän, tjänstemän och anställda inom kollektivtrafikbolag och tågoperatörer
 • Tekniker, ingenjörer och produktutvecklare
 • Konsulter, utvecklare och samhällsplanerare
 • Anställda inom drift, underhåll och service
 • Studerande och nyanställda