Elmia Nordic Rails historia

Tanken bakom Nordic Rail

Järnvägsfrågor är ofta komplexa och kräver samverkan mellan politiker, näringsliv och branschexpertis. Elmia Nordic Rail lockar samtliga grupper, vilket har gjort den till en självklarhet i branschen.

Snabba och bra kommunikationer är mycket viktigt för välfärden. Fungerande kommunikationer skapar en uppåtgående spiral och där blir järnvägens roll allt mer betydelsefull. Detta är anledningen till att Elmia Nordic Rail skapades.

Det är viktigt med en mötesplats där alla i branschen kan träffas för att ta del av nyheter, diskutera aktuella frågor och sätta järnvägen i ett större sammanhang. Detta är en arena för alla som arbetar i verksamheten såsom exempelvis tekniker, ingenjörer, lokförare, tågvärdare och rallare. På Nordic Rail tar du del av innovationer, produktnyheter, komponenter och system. På konferensen kan du som besökare fördjupa dig i olika ämnen genom både fack- och utställarseminarier.