Om Elmia Nordic Rail

Om Elmia Nordic Rail

Elmia Nordic Rail är den enda järnvägsmässan i Norden. Vill du nå den nordiska branschen? Bra, då har du hittat rätt. Mässan är utan tvekan den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med järnvägsfrågor.

På Elmia skapar du grunden för dina framtida affärer inom den nordiska järnvägsbranschen. Mässan besöks av rätt folk - banhållare, fordonstillverkare och trafikutövare. De som arbetar med underhåll och service finns här liksom komponenttillverkare, konsulter och speditörer för att nämna några.

Elmia Nordic Rail har arrangerats sedan 1995 och arrangeras vartannat år. Sedan 2007 har Elmia Future Transport arrangerats samtidigt. Mässorna har i stort sett samma upplägg och båda har fokus på framtidens transporter och intermodala lösningar.

Varmt välkommen till Elmia Nordic Rail 10-12 oktober 2017!


Fakta 2015

Antal besökare: 4 124  (4 105 år 2013)

Antal utställare: 341 (varav 120 internationella)

Antal representerade länder: 19

Antal seminarier: 100

Antal seminarietillfällen: 2 613

Antal deltagare på mötesplatsen: 6 157