Nordens ledande järnvägsmässa

Elmia Nordic Rail 6-8 oktober 2015

Elmia Nordic Rail är Nordens viktigaste järnvägsmässa och arrangeras vartannat år. Mässans särställning beror på att den lyckas samla ”alla” som är involverade i järnvägsfrågor, från beslutsfattare och experter till inköpare och trafikutövare.

Elmia Nordic Rail är ett utmärkt forum att visa branschen vad just ert företag har att erbjuda. Elmia Nordic Rail har utvecklats till mer än en traditionell mässa. Den rymmer idag flera ingredienser som gör din medverkan extra värdefull.

En intermodal mötesplats
Elmia Nordic Rail arrangeras parallellt med Elmia Future Transport och Elmia Nordic Road. Tillsammans utgör de en komplett arena för infrastruktur, trafik- och logistikfrågor. Helheten gör mässan extra värdefull eftersom man idag, mer än någonsin, pratar om transportsystem snarare än enskilda transportslag.

Välkommen 8-10 oktober 2019!

Inloggning - Mina sidor