Finalister klara i Future Transport Award 2013

Nu är finalisterna i Future Transport Award 2013 klara. Vilka som vinner i kategorierna Intermodal Goods och Public Transport avslöjas i samband med den stora galamiddagen under Elmia Nordic Rail-Elmia Future Transport i Jönköping den 9 oktober, klockan 19.30.

Med en vecka kvar till Nordens ledande järnvägs- och transportmässor Elmia Nordic Rail-Elmia Future Transport avslöjas finalisterna till Future Transport Award 2013. Priset som är framtaget för att lyfta fram goda exempel och föredömen som har tagit fram effektiva, miljöriktiga och ekonomiskt fördelaktiga trafikslagsöverskridande transportlösningar för personresor och godstransporter.

I kategorin Intermodal Goods står det mellan Green Cargo, Jernhusen/Interlink och Sandahlsbolagen.

  • Green Cargo nomineras för expansionen av den intermodala trafiken till och från Göteborgs hamn.
  • Jernhusen/Interlink nomineras för utvecklingen vid Jernhusens kombiterminal i Helsingborg som drivs av Interlink.
  • Sandahlsbolagen nomineras för att vara en av initiativtagarna till Real Rail och för att målmedvetet använda och utveckla intermodala transporter inom koncernen och för övertagandet av Luleå Kombiterminal.

Nominerade i kategorin Public Transport är Haparanda-Tornio Resecentrum, Jernhusen/Malmö Centralstation och SJ – Norrlandståg.

  • Haparanda-Tornio Resecentrum nomineras för bygget av ett nytt och gemensamt resecentrum på den svenska sidan av gränsen på området mellan Sverige och Finland. Resecentrumet, som snart står klart, ska länka ihop den svenska och den finska kollektivtrafiken och ska därmed innehålla verksamheter från både Haparanda och Torneå, så som busstation, godshantering, taxistation med mera.
  • Jernhusen/Malmö Centralstation nomineras för utvecklingen av Centralstationsområdet som möjliggör enkla och smidiga byten mellan olika trafikslag och som bedöms vara en föregångare i Kollektivtrafiksverige.
  • SJ – Norrlandståg nomineras för att man på ett innovativt och affärsmässigt sätt har tillfört ett nytt, högkvalitativt trafikerbjudande på sträckan Umeå-Stockholm. Genom en särskild satsning på Norrland har SJ – Norrlandståg väl utnyttjat Ådalsbanan/Botniabanan nuvarande tillgänglighet och på så vis tillfört ett nytt resandealternativ som snabbt vunnit i popularitet och tagit marknadsandelar av både väg och flyg.

Juryn bedömer de nominerade med hänsyn tagen till miljöanpassning, ekonomisk hållbarhet och kvalitet. Finalisterna kommer att presentera sina innovativa lösningar vid ett seminarium på Elmia Nordic/Rail Future Transport i Jönköping den 9 oktober klockan 16.45.

För mer information, kontakta:

Anders Karlsson, juryns ordförande,

08-670 41 29

Jörgen Nyström, projektledare Elmia Nordic Rail/Future Transport,

036-15 22 30

Future Transport Award delas ut gemensamt av Elmia Nordic Rail/Future Transport och tidningarna Transport & Logistik iDag, RESFORUM och Trafikforum. Juryn består av Anders Karlsson, juryordförande och chefredaktör RESFORUM, Trafikforum och Transport & Logistik iDag, Jörgen Nyström, projektledare Nordic Rail Future Transport, Gunnar Malm, Generaldirektör i Trafikverket, Christel Wiman, vd i Branschföreningen Tågoperatörerna och Pär Isaksson, Bombardier Transportation.

Projektledare Elmia Nordic Rail-Elmia Future Transport

036-15 22 30

Elmia Nordic Rail-Elmia Future Transport

Box 6066

550 06 Jönköping

Telefon 036-15 20 00 vxl

www.elmia.se/nordicrail

www.elmia.se/futuretransport

Publicerad
2013-10-03