Brännheta infrastrukturfrågor diskuteras när branschexpertisen samlas på Elmia

Hur ska framtidens infrastruktur se ut? Är marknadsöppning av spår- och persontrafiken lösningen på alla problem? Och hur illa ställt är det egentligen med den svenska tågtrafiken? Det är de frågor som diskuteras under nyckelseminarierna, som besöks av infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd, på Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport 8–10 oktober.

Om en vecka är det åter dags för Nordens ledande järnvägs- och transportmässor, Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport. 8–10 oktober samlas järnvägsindustrin, tågoperatörer, branschorganisationer, infrastrukturexperter och politiker i Jönköping för att se den allra senaste tekniken, prata affärer, diskutera de mest aktuella infrastrukturfrågorna och tala om framtidens visioner.

I år kommer tre nyckelseminarier att hållas, där ett aktuellt ämne lyfts fram varje konferensdag. Därutöver innehåller konferensprogrammet även 45 fackseminarier under tre späckade mässdagar. Alla ämnen, som samlas i olika teman, är noga utvalda för att ge ett djup inom respektive område och med infallsvinklar från flera olika talare.

Framtidens infrastruktur i Norden

Nyckelseminarium 1. Tisdag 8 oktober 13.00–14.30.

Infrastrukturfrågor är högaktuella i hela Norden. I Sverige, Norge och Danmark satsas det hårt på att förbättra infrastrukturen. Regeringarna i såväl Norge som Sverige föreslår att öka infrastrukturinvesteringarna kraftigt i sina respektive nationella planer medan regeringen och oppositionen i Danmark har enats om stora investeringsprojekt.

Men det återstår fortfarande många frågor. Inte minst när det gäller effektiva gränsöverskridande transporter, med väl fungerande noder och länkar. Räcker investeringarna till för att möta framtidens behov? Hur ska satsningarna samordnas så att framkomligheten inte hindras av nationsgränser och hur kan Norden öppnas upp mot kontinenten? Hur blir det med höghastighetståg – kommer vi någonsin få se det i de nordiska länderna?

På plats finns bland andra Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister, Svein Horrisland, kommunikasjonsdirektør, Jernbaneverket i Norge, och Michael Svane, branchedirektör, Dansk Industri Transport för att diskutera framtidsfrågorna.

Framtidens infrastruktur i Norden

Frågan om framtidens infrastruktur i Norden behandlas även i ett antal fackseminarier. Bland annat följande:

 • FS16 Goods corridors in EU och Godskorridorer ur ett svenskt perspektiv.
  Tisdag 8 oktober 14.45–15.25.
  Helena Kyster Hansen, Tetra Plan AS och Tomas Arvidsson, Trafikverket, om godskorridorer ur ett EU- respektive svenskt perspektiv.
 • FS17 Godsstrategi i Norden. Tisdag 8 oktober 15.45–16.25.
  Mats Åkerfeldt, Trafikverket, om nuvarande statusläge och kommande utmaningar vad gäller infrastrukturkorridoren Sverige–Danmark–Kontinenten.
  Michael Svane, Dansk Industri Transport, om infrastrukturens betydelse för tillväxt och mobilitet i samhället.
  Per Bondemark, SSAB och Näringslivets Transportråd, om näringslivets syn på godsstrategi.
 • FS18 EU:s svaveldirektiv och effekter för sjöfarten. Tisdag 8 oktober 16.45–17.25
  Christer Kjellberg, Stena Line, presenterar strategier för att möta de nya direktiven och Per Bondemark förklarar näringslivets syn på direktivet.
 • FS19 Hur väl stämmer myndigheternas kalkyler med industrins verklighet.
  Onsdag 9 oktober 9.00–9.40
  Inge Vierth, VTI, presenterar promemorian ”Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler”, som VTI har tagit fram tillsammans med Näringslivets Transportråd och Skogsindustrierna. På plats är även Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm som kommenterar promemorian och berättar om värdet av väl fungerande godstransporter.
 • FS20 Effektiv logistik – nyckeln till en framgångsrik tillväxt.
  Onsdag 9 oktober 10.00–10.40.
  Anders Björnström, LKAB Malmtrafik, om hur företaget ska skapa en ”logistik i världsklass”.
 • FS21 Den framtida malmtrafiken från Bergslagen.
  Onsdag 9 oktober 11.00–11.40.

  Christer Lindqvist, Nordic Iron One AB, berättar om planerna om att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor samt förutsättningarna och transportbehovet som krävs för att det ska bli verklighet.
 • FS28 Näringslivet, transporterna och infrastrukturen.
  Onsdag 9 oktober 14.45–15.25

  En fördjupning av tisdagens nyckelseminarium, där Per Bondemark beskriver vikten av att investeringar och underhåll av infrastrukturen sker systematiskt, långsiktigt och flerårigt.

Marknadsöppning så in i Norden – och EU

Nyckelseminarium 2. Onsdag 9 oktober 13–14.30.

Avreglering av transportmarknaden eller inte? De nordiska länderna har ännu så länge olika syn på den frågan. I Sverige är järnvägstrafiken helt öppen för konkurrens, medan Norge och Danmark inte har kommit lika långt. Båda våra grannländer står dock inför en högre grad av marknadsöppning av spårtrafiken.

Enligt EU-kommissionens förslag till EU:s fjärde järnvägspaket ska alla nationella persontrafikmarknader vara konkurrensutsatta fram till 2020, liksom en fullständig separering mellan infrastrukturhållare och operatörer. Men det finns kritiska röster. Frankrike är ett av länderna som går åt motsatt håll.

Hur ser framtiden för den nordiska respektive europeiska järnvägsmarknaden ut och hur ska man göra systemet med många olika aktörer så smidigt som möjligt?

Under nyckelseminarium 2 finns Keir Fitch, EU-kommisionär, Gunnar Alexandersson, ekonomie doktor och särskild utredare (Utredningen om järnvägens organisation) och Staffan Hultén, docent (Handelshögskolan i Stockholm) på plats för att föreläsa om trender och tendenser kring marknadsöppning i ett nationellt och europeiskt perspektiv.

Från tågkaos till tågordning och en robust järnväg

Nyckelseminarium 3. torsdag 10 oktober 13.00–14.30.

Att underhållet av den svenska järnvägen är eftersatt är de flesta överens om och det svenska tågsystemet presenteras ofta som ett ständigt tågkaos i medierna. Samtidigt visar statistik från Trafikverket att punktligheten blir allt bättre och att 97 procent av alla persontåg, och 83 procent av alla godståg, hade en maximal försening på 15 minuter under 2012.

Hur står det till med den svenska järnvägen – egentligen? Är tågkaoset en myt eller verklighet? Och framför allt – när kommer järnvägen att uppfattas som lika tillförlitlig som vägtransporterna?

Nyckelseminarium 3 innehåller fem föreläsningar om det så kallade tågkaoset, hur stor omfattningen är, hur tågförseningarna påverkar samhällsekonomin och om sårbarheten i de olika systemen. Seminariet avslutas sedan med en paneldebatt med föreläsarna Fredrik Lindberg, statistiker på Trafikanalys, Alex Landex, lektor på DTU Transport, Mats Erkén, vd för ScandFibre Logistics AB, Mats Nyblom, vd för Hector Rail och Jonas Skovgaard, chef på SJ Trafikledning samt Morgan Rehn, enhetschef på Trafikverket.

Medias representanter hälsas varmt välkomna till konferensen.
Läs mer om konferensen

Ackreditera dig

Det går även bra att kontakta projektledaren Jörgen Nyström.
Tel. direkt: 036-15 22 30, Mobil: 036-15 22 30

Varmt välkommen till Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport 2013!

Projektnamn: Elmia Nordic Rail – Elmia Future Transport

Elmia AB
Elmiavägen, Jönköping
Tfn vxl: 036-15 20 00
www.elmia.se

Publicerad
2013-10-04