Nyheter från våra utställare

Dessa nyheter har skickats in av våra utställare. Elmia tar därför inget ansvar för texternas innehåll. Vid frågor vänligen kontakta respektive utställare.

TerraTec
TerraTec har av Trafikkontoret, Stockholms stad, fått i uppdrag att utföra mobil datafångst för hela stadens gaturum som totalt omfattar cirka 3 500 km vägar, gator och GC-vägar.
Malux Sweden AB
Vi har kunskapen och erfarenheten att utföra de mätningar som krävs vid filterinstallationer på tåg. Mätningarna görs med nätverksanalysator enligt vad Trafikverket begär.
Interfleet
För att utveckla och ta tillvara på bolagets breda kompetens inom spår-
och järnvägsmarknaden har SNC-Lavalin satt upp en ny affärsstrategi där Interfleet kommer att utgöra hörnstenen i satsningen. I samband med denna utveckling kommer Interfleet som varumärke att integreras i SNC-Lavalins från 1 januari 2016.
Rittal Scandinavian ab
Klimatförändringar och en allt högre grad av elektronisk utrustning och IT gör järnvägen mer sårbar. Det gäller infrastrukturen både utom- och inomhus.
Rittal som är en heltäckande systemleverantör inom inkapslingsteknik ställer nu för första gången ut på Elmia Nordic Rail.
AWI Maskin AB
Vi tillverkar kundanpassade utrustningar för spårtillverkning/underhåll och rolling stock.

Dessa nyheter har skickats in av våra utställare. Elmia tar därför inget ansvar för texternas innehåll. Vid frågor vänligen kontakta respektive utställare.