Mässnyheter

Smart och hållbart resande är så mycket mer än transportmedel och digitala tjänster till de som reser. I morgondagens smarta resande är rollerna utbytta och resenären vägvisare – den som ger information att svara på och leverera efter behoven. Hur det ska kunna gå till är ämne för ett av seminarierna på höstens konferens.

06 april 2017 Läs mer