Malux Sweden AB

Nytt samarbete - Malux och Funkwerk

Sedan den 1 juli har vi försäljning och service av Funkwerks produkter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

För att ytterligare öka kvaliteten på försäljningen och tjänsterna till våra kunder i Skandinavien har Malux Sweden AB och Funkwerk Systems GmbH ingått ett distributörsavtal som gör det möjligt för Malux att vara den viktigaste försäljningskanalen för produkter från Funkwerk i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Funkwerk är en ledande leverantör av professionell radioutrustning och innovativa kommunikationssystem för järnvägsföretag och tågtillverkare.

https://www.malux.se/tagkommunikation

Kontaktperson: Hans-Olov Sondell
0660292950
HOS@malux.se
Publicerad
2019-08-14
Bilder