TerraTec

TerraTec vinner stort Mobile Mapping-uppdrag för Stockholms Stad

TerraTec har av Trafikkontoret, Stockholms stad, fått i uppdrag att utföra mobil datafångst för hela stadens gaturum som totalt omfattar cirka 3 500 km vägar, gator och GC-vägar.
Uppdraget innefattar insamling av högupplöst laserdata och bilder med 360 graders täckning för att förse Stockholms stad med detaljerad geodata och ett kvalitetssäkrat beslutsunderlag för förvaltningen av gaturummet. Datainsamling med laserskanning och fotografering från mobila enheter, även kallat Mobile Mapping, ger möjlighet till inventering och inmätning av komplexa miljöer på ett kostnadseffektivt och trafiksäkert sätt och informationen kommer kunna nyttjas i ett flertal verksamheter inom Stockholms stad.

- I stadens mål att även i framtiden vara en växande och attraktiv stad är tillgång till detaljerad och aktuell spatial information, en viktig hörnsten. Projektet visar att Stockholms stad arbetar aktivt för att utveckla och förnya sin förvaltningsinformation med stöd av modern och innovativ teknik, säger Ante Erixon, VD för TerraTec Sweden.

Avtalet löper över tre år med möjlighet till en förlängning i ytterligare ett plus ett år och ordervärdet bedöms till cirka sju miljoner kronor.

TerraTec är en totalleverantör av geodata och levererar tjänster inom flygfotografering, flygburen och mobil datafångst, 3D-laserskanning och mätningsteknik för byggnadsdokumentation, anläggningsmodellering och BIM.

http://www.terratec.se
Publicerad
2015-09-28
Bilder