Interfleet

Interfleet integreras i moderbolaget

För att utveckla och ta tillvara på bolagets breda kompetens inom spår-
och järnvägsmarknaden har SNC-Lavalin satt upp en ny affärsstrategi där Interfleet kommer att utgöra hörnstenen i satsningen. I samband med denna utveckling kommer Interfleet som varumärke att integreras i SNC-Lavalins från 1 januari 2016.
Interfleet har sedan 2011 varit en del av SNC-Lavalin, ett av de ledande teknik- och byggföretagen i världen.
För att utveckla och ta tillvara på bolagets breda kompetens inom spår-
och järnvägsmarknaden har SNC-Lavalin satt upp en ny affärsstrategi där Interfleet kommer att utgöra hörnstenen i satsningen. I samband med denna utveckling kommer Interfleet som varumärke att integreras i SNC-Lavalins från 1 januari 2016.
“Förutom byte av namn och logotyp sker inga större förändringar. Vi kommer att fortsätta leverera samma höga nivå på service och expertis, men nu med ytterligare internationell förstärkning. Vi ser fram emot dessa positiva förändringar och vår möjlighet att utöka vårt erbjudande av helhetsåtaganden till våra kunder när nu spår- och järnvägsmarknaden får en allt viktigare roll i SNC-Lavalins verksamhet.” Säger Interfleet Sveriges VD Mikael Åhlén.
Sedan starten har Interfleet vuxit från cirka 100 anställda till mer än 750 anställda runt om i världen. Den nya konstellationen kommer att bestå av över 1000 järnvägsingenjörer med lokala kunskaper och en global helhetssyn.

http://interfleet.se
Publicerad
2015-09-28
Dokument