Konferens med högaktuella frågor

Digitalisering, hållbara transporter, det gröna skiftet och logistik för konkurrenskraft är bara några av de ämnen som kommer behandlas på vår konferens i höst.

Konferensen arrangeras under mässans alla tre dagar och är en av grundstenarna i vårt mässkoncept. Här behandlar experter, branschföreträdare och politiker de mest aktuella frågorna inom infrastrukturområdet just nu.

Varje dag hålls ett nyckelseminarium där vi fördjupar oss i följande ämnen:

  • Höghastighetsjärnvägar - när går första tåget?
  • Digitalisering ur ett affärsmässigt och politiskt perspektiv
  • Vision Zero - Steg 2. Hur går vi vidare?

Nyckelseminarierna kompletteras med ett antal valbara fackseminarier som belyser olika teman. Programmet är planerat så att det ges gott om tid att även besöka mässdelen. Arbetet med programmet pågår för fullt, se programmet växa fram här. OBS! Vissa av rubrikerna är fortfarande arbetsrubriker.

 

Välkommen 10-12 oktober 2017!