Mötesplatsen omfattar tjänster och produkter inom:

 • Järnvägsinfrastruktur
 • Logistik och transport
 • Samhälls- och stadsplanering
 • Kollektivtrafik och spårvagn
 • Varuförsörjning
 • Järnvägsteknik
 • Delsystem och komponenter
 • Signalsystem
 • Järnvägsfordon
 • Spårvägar
 • Drift, underhåll och service
 • Transportadministration och kommunikation
 • Säkerhet, trygghet och övervakning
 • Biljettsystem
 • Stationer och fasta anläggningar
 • IT-system och programvaror
 • Lobbyverksamhet
 • Utbildning, forbildning och rekrytering