Mötesplatsen vänder sig till:

 • Tjänstemän på riks, regional och kommunal nivå
 • Myndighetsrepresentanter
 • Anställda inom regionala och kommunala utvecklingsbolag
 • Varuägare, transportköpare, transportplanerare och logistikansvariga
 • Utredare och utvecklare inom säkerhet, trygghet och övervakning
 • Trafikplanerare och trafikköpare
 • Huvudmän, tjänstemän och anställda inom kollektivtrafikbolag och tågoperatörer
 • Tekniker, ingenjörer och produktutvecklare
 • Konsulter, utvecklare och samhällsplanerare
 • Anställda inom drift, underhåll och service
 • Studerande och nyanställda