Varför besöka Elmia Nordic Rail?

På Elmia Nordic Rail skapar du grunden för dina framtida affärer. Här träffar du banhållare, trafikutövare och fordonstillverkare. Här finns de som arbetar med underhåll och service. Du möter kompontenttillverkare, konsulter och speditörer. Politiker, experter och andra beslutsfattare gör mixen komplett.

På Elmia Nordic Rail bjuder utställarna på de absolut senaste innovationerna. Här ser du spetsteknologi som främjar säkrare, mer ekonomiska och mer hållbara järnvägstransporter. Du träffar leverantörerna som säljer tjänster och produkter som rör järnväg på många olika sätt.

Konferensen är en viktig del av mässan. Högaktuella ämnen presenteras i det gedigna konferensprogrammet. Elmia Nordic Rails konferens är ett viktigt forum där framtida järnvägs- och tranportutveckling diskuteras.

Elmia Nordic Rail 6-8 oktober 2015

Annonser: