Fakta från förra mässan 2015

Antal besökare: 4 124  (4 105 år 2013)

Antal utställare: 341 (varav 120 internationella)

Antal representerade länder: 19

Antal seminarier: 100

Antal seminarietillfällen: 2 613

Antal deltagare på mötesplatsen: 6 157

Annonser: