Nordens största järnvägsmässa

Om Elmia Nordic Rail

Elmia Nordic Rail är den enda renodlade järnvägsmässan i sitt slag i Norden. Branschmässan vänder sig till företag, organisationer och personer med ett professionellt intresse för järnvägen, direkt eller indirekt.

Elmia Nordic Rail är mötesplatsen för järnvägens kunder, företrädare och övriga intressenter. På Elmia kan du ta del av nyheter, utbyta erfarenheter och bygga gränsöverskridande nätverk.

Mässan har arrangerats sedan 1995 och arrangeras vartannat år. Sedan 2007 har Elmia Future Transport arrangerats samtidigt. Mässorna har i stort sett samma upplägg och båda har fokus på framtidens transporter och intermodala lösningar.

Varmt välkommen till Elmia Nordic Rail 8-10 oktober 2019!


Fakta 2017

Antal utställare: 285

Antal personer: Mässorna hade 3393 unika besökare. Antal dagsbesök 4171.

Antal representerade länder bland utställarna: 19

Antal seminarier: 69