KRAIBURG STRAIL GmbH & Co.KG

Lägg till i besökskorg
Företagsinformation
KRAIBURG STRAIL GmbH & Co.KG
Goellstrasse 8
84529 TITTMONING
TYSKLAND
Tel: +49 8683 701 0
Fax: +49 8683 701 4126

Beskrivning

STRAIL plankorsningssystem - Tillverkare av ett modulbaserat system i gummi för järnvägsövergångar som STRAIL, innoSTRAIL, pedeSTRAIL, pontiSTRAIL (ytterpaneler för att klara hög belastning; samt veloSTRAIL (system utan flänsränna; NYHET nyutvecklad version som klarar 120 km/h i sth) för alla trafiktyper på väg och spår för statliga järnvägar, lokaltrafik, industrispår (även för broar, tunnlar, växlar och snäva kurvor). STRAIL mer än 35 års erfarenhet – med järnvägsövergångar i fler än 50 länder i alla kontinenter, beprövad teknik med fler än 30 000 installationer. Ny kantbalk som är 3,6 meter lång

STRAIL level crossing systems - Manufacturer of modular rubber level crossing system STRAIL, innoSTRAIL, pedeSTRAIL, pontiSTRAIL - outer panel system for high loading capacity, NEW: 713 mm panels designed to upgrade standard STRAIL outer panels compatible with previously installed STRAIL kerbstones as well as veloSTRAIL - inner panel system without flange groove, NEW: improved interchangeable flangeway element, now accepted for train speeds up to a maximum of 120 km/h, for any kind of loads on streets and rails for state railways, local traffic , industrial tracks (also on bridges, switches, in tunnels, for radius). STRAIL experience for 35 years – with crossings in more than 50 countries worldwide, proven track records in more than 30,000 crossings.