Presentationer från konferensen 2019

FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM
- VAD HÄNDER I NORDEN?

Lasse Jonasson Framtidenstransportsystem.pdf

Lukas Bach_Fremtidens transport system.pdf

Juliana Pyron_Framtidens transportsystem.pdf

Stein Batalden_Fremtidens transportsystemer i Norden_Stein Batalden.pdf

Thomas Bruun Jessen_Framtidens transportystem byggs och planläggs nu.pdf

 

TEMA: FINANSIERING

FS2_Olivier Silla_What are the European needs for investments in the transport sector.pdf

FS3_Jonas Karlsson_Hur sätter man ett stort infrastrukturprojekt på kartan.pdf

FS4_Niko-Matti Ronikonmäki_Finansiering av nödvändiga investeringar.pdf

FS4_Tore Emanuelsson_Finansiering av nödvändiga investeringar.pdf

FS4_Michael Kjeller_Finansiering av nödvändiga investeringar.pdf

FS5_Joel Löfroth_Investeringar för morgondagen.pdf

 

TEMA: FORSKNING OCH INNOVATIONER

FS6_Andreas Frixen_Fossil free transportation.pdf

FS6_Fredrik Nordström_Evolution of emission - free battery trains.pdf

FS9_Gerhard Wennström_En biljett för hela resan.pdf

FS9_Gisle Pedersen_Entur_En biljett för hela resan.pdf

 

TEMA: ETT GRÄNSLÖST NORDEN

FS12_Karolina Boholm_Behovet av att komma närmare våra största handelspartners.pdf

FS12_Lars Pettersson_Så fyrdubblar man en arbetsmarknad.pdf

FS12_Alf S Johansen_Ett gränslöst Norden_fm.pdf

FS12_Lars Westin_Norden är större än Kina.pdf

 

TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING

FS15_Björn Norden_Hur får vi med ungdomarna.pdf

FS15_Henrik Dahlin_Teknisk industri är framtiden.pdf

FS16_Pontus Silhammar_Yrkeskarriär efter gymnasiet.pdf

FS17_Joakim Stenkvist_Framtiden finns i infrastrukturbranschen.pdf

FS17_Eskil Sellgren_Framtiden finns i infrastrukturbranschen.pdf

FS17_Tony Helm_Vår roll i järnvägens kompetensförsörjning.pdf

FS18_Amir Nazari_Mångfald som kompetens.pdf

FS18_Monica Westerberg_Mångfald o Inkludering Skanska.pdf