Talare

Här kan du läsa om de talare som håller i konferensens seminarier, debatter och dialoger, listade på förnamn från A-Ö. 

 

Alf Johansen

Grensekomiteen Värmland-Östfold

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Ett gränslöst Norden - från ord till handling". onsdag kl 14-00-15.50

 

Amir Nazari

Diversity coach ÅF

Tema: Kompetensförsörjning

FS18: "Mångfald som kompetens", torsdag kl 13.00-13.40

 

Andreas Frixen

Alstom

Tema: Forskning och Innovationer

FS6: "Fossilfree transportation", tisdag kl 13.00-13.40

 

Björn Nordén

VD Jobba i Västerås

Tema: Kompetensförsörjning

FS15: "Teknisk industri är framtiden", torsdag kl 11.00-12.10

 

Catharina Elmsäter-Svärd

VD, Sveriges Byggindustrier

Tema: Kompetensförsörjning

FS14: "Varumärket - Viiktigt för att nå framtidens arbetskraft", torsdag 10.00-10.40

 

Eskil Sellgren

Kompetensförsörjningsansvarig Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS

Tema: Kompetensförsörjning

FS17: "Framtiden finns i infrastrukturbranschen", torsdag kl 11.00-12.10

 

Fredrik Nordström

Bombardier Transportation

Tema: Forskning och Innovationer

FS6: "Fossil free transportation", tisdag kl 13.00-13.40

 

Gerhard Wennerström

VD Samtrafiken

Tema: Forskning och Innvoationer

FS9: "En biljett för hela resan", tisdag kl 13.00-13.40

 

Gisle Pedersen

Produktsjef Digitale Tjenester, Entur

Tema Forskning och Innvoationer

FS9: "En biljett för hela resan", tisdag kl 13.00-13.40

 

Henrik Dahlin

VD MTR Pendeltågen

Tema: Kompetensförsörjning

FS15: "Teknisk industir är framtiden" "Tunnelbanan - Ständig utveckling ger nöjdare kunder och engagerade medarbetare"

 

Irene Johansen

Kommunikasjon og samfunnskontakt konsernstab, Bane NOR

Öppningsseminariet

FS1: "Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 10.30-12.00

 

Joakim Stenqvist

VD Infraservice Group AB

Tema: Kompetensförsörjning

FS17: "Framtiden finns i infrastrukturbranschen", torsdag kl 11.00-12.10

 

Joel Löfroth

Investment Manager INFRANODE

Tema: "Finansering"

FS5: "Kapitalmarknadens hjälp", tisdag 16.00-16.40

 

Johan Lindblad

Seniorrådgivare Nordiska Rådet

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12: "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Ett gränslöst Norden - från ord till handling". onsdag kl 14-00-15.50

 

Johan Wendelo

Sweco

Tema: Forskning och Innovationer

FS7: "Den digitaliserade järnvägen", tisdag kl 14.00-15.40

 

Jonas Karlsson

Stockholm-Oslo 2.55 AB

Tema: Finansering

FS3: "Etablering av projekt", tisdag kl 14.00-14.40

 

Juliana Pyron

Biträdande programchef för En ny generation järnväg - nya stambanor för höghastighetståg i Sverige, Trafikverket Sverige

FS1: Öppningsseminariet

"Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 10.30-12.00

 

Karolina Boholm

Transportdirektör Skogsindustrierna

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Ett gränslöst Norden - från ord till handling". onsdag kl 14-00-15.50

 

Lars Pettersson

Forskare i Nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Ett gränslöst Norden - från ord till handling". onsdag kl 14.00-15.50

 

Lars Westin

Professor vid Centrum för regionalvetenskap

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Ett gränslöst Norden - från ord till handling". onsdag kl 14.00-15.50

 

Lasse Jonasson

CIFS, Copenhagen Institute of Future Studies

FS1: Öppningsseminariet

"Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 10.30-12.00

 

Lena Karlsson

VD Svepark

Tema: Forskning och Innovationer

Temavärd FS9: "En biljett för hela resan", tisdag kl 13.00-13.40

 

Lukas Bach

SINTEF

FS1: Öppningsseminariet

"Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 10.30-12.00

 

Magnus Ringqvist

Projektledare Elmia Nordic Future Transport Summit, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Transport Infrastructure

Öppningsseminariet

FS1: "Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 10.30-12.00

 

Marina Sundman

Bombardier Transportation

Tema: Forskning och Innovationer

FS6: "Fossilfree transportation", tisdag kl 13.00-13.40

 

Mats Mauritzson

Higways Senior Technical Advisor, ÅF Infrastructure

Tema: Forskning och Innovationer

Temavärd för FS7: "Den digitaliserade järnvägen", tisdag kl 14.00-15.40

 

Michael Kjeller

Folksamgruppen

Tema: Finansering

FS5: "Kapitalmarknadens hjälp", tisdag kl 16.00-16.40

 

Mikael Prenler

NJS - Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Ett gränslöst Norden - från ord till handling". onsdag kl 14-00-15.50

 

Mimmi Mickelsen

Ordförande Svenska Spårvägssällskapet

Tema: Kompetensförsörjning

FS15: "Teknisk industri är framtiden", torsdag kl 11.00-12.10

 

Monica Westerberg

Mångfaldschef Skanska Sverige

Tema: Kompetensförsörjning

FS18: "Mångfald som kompetens", torsdag kl 13.00-13.40

 

Niklas Johansson

Sweco

Tema: Forskning och Innvoationer

FS7: "The digitalization of asset management - Framtidens tillgångsförvaltning (på järnväg), tisdag kl 14.00-15.40

 

Niko-Matti Ronikonmäki

Chief Specialist, Finance and Development Unit, Ministeral Governance Department, Ministry of Transport and Communications. Finland

Tema: Finansiering

FS4: Building a project investment company - strategic tool to implement large infrastructure project, tisdag 15.00-15.40

 

Nils Aage Jegstad

Nordiska Rådet

Tema: Ett gränslöst Norden

FS13: "Ett gränslöst Norden - från ord till handling". onsdag kl 14.00-15.50

 

Olivier Silla

European Commission, Brussels

Tema: Finansering

FS2: "Infrastruktur och fordon/Infrastructure and vehicle", tisdag kl 13.00-13.40

 

Per Norrbin

Sweco

Tema: Forskning och Innvoationer

FS7: "Den digitaliserade järnvägen", tisdag kl 15.00-15.40

 

Per Olof Lingwall

Ordförande NJS svenska avdelningen

Tema: Finansiering

Moderator för seminarier kring finansiering, FS2-FS5, tisdag kl 13.00-16.40

 

Pontus Silhammar

AB Stockholms Spårvägar

Tema: Kompetensförsörjning

FS16: "Vem ska göra jobbet?", torsdag kl 13.00-13.40

 

Pyry Niemi

Nordiska Rådet

Tema: Ett gränslöst Norden

FS13: "Ett gränslöst Norden - från ord till handling". onsdag kl 14.00-15.50

 

Pär Isaksson

Tema: Kompetensförsörjning

Moderator för FS14: Varumärket - Viktigt för att nå framtidens arbetskraft", torsdag 10.00-10.40,

FS17: Framtiden finns i infrastrukturbranschen, torsdag kl 11.00-12.10

FS18: Mångfald som kompetensförsörjning, torsdag kl 13.00-13.40

 

Rolf Alm

Swedish Railway Industri Group, SWERIG

Tema: Kompetensförsörjning

Temavärd FS15: Teknisk industri är framtiden, torsdag 11.00-12.10

 

Stefan Aldborg

Affärsutvecklingschef, AB Stockholms Spårvägar

Tema: Kompetensförsörjning

Temavärd FS16: Vem ska göra jobbet?, torsdag kl 13.00-13.40

 

Stein Batalden

Jernbanedirektoratet Norge

Öppningsseminariet

FS1: "Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 10.30-12.00

 

Stein Erik Lauvås

Stortingsledamot Nordiska Rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Ett gränslöst Norden - från ord till handling". onsdag kl 14.00-15.50

 

Sverre Kjenne

Bane NOR

Tema: Forskning och Innovation

FS7: "Den digitaliserade järnvägen", tisdag kl 14.00-14.40

 

Thomas Bruun Jessen

Banedanmark

Öppningsseminariet

FS1: "Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 10.30-12.00

 

Tony Helm

Skolchef Trafikverksskolan

Tema: Kompetensförsörjning

FS17: "Framtiden finns i infrastrukturbranschen", torsdag kl 11.00-12.10 

 

Tore Emanuelsson

Senior Client Executive, Nordic Investment Bank 

Tema: "Finansering"

FS5: "Kapitalmarknadens hjälp", tisdag 16.00-16.40

 

Save

Save

Save