Konferensen för framtidens transporter och infrastruktur

I oktober 2019 arrangerades för första gången Elmias nya forum för framtidens infrastruktur och transporter – Elmia Nordic Future Transport Summit – parallellt med Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Transport Infrastructure. Fokus låg på strategiskt viktiga framtidsfrågor med högaktuella teman på agendan.

Framför allt diskuterades och debatterades ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna när det handlar om ökad smidighet att ta sig land- eller sjövägen med exempelvis gods.
– Våra statschefer har kommit överens om att Norden ska vara världens mest integrerade region år 2030. Då finns det en hel del kvar att göra, sa bland annat stortingsledamot Stein Erik Lauvås, Nordiska Rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden.

Konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit är ett forum för de stora strategiska framtidsfrågorna med politik, strategier, Norden-samverkan och transportrelaterad infrastruktur i centrum.
 

Elmia Nordic Rail, Elmia Nordic Transport Infrastructure och Elmia Nordic Future Transport Summit arrangeras nästa gång 5–7 oktober 2021.

Varmt välkomna tillbaka!

 

Vill du ha den senaste informationen om konferensen?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om Elmia Nordic Future Transport Summit.

Här kan du läsa om hur Elmia behandlar dina personuppgifter.