Talare

Här kan du läsa om de talare som håller i konferensens seminarier, debatter och dialoger, listade på förnamn från A-Ö. 

 

Alf Johansen

Grensekomiteen Värmland-Östfold

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Detta vill de nordiska ministrarna". onsdag kl 14-00-15.50

 

Amir Nazari

Diversity coach ÅF

Tema: Kompetensförsörjning

FS18: "Mångfald som kompetens", torsdag kl 13.00-13.40

 

Andreas Frixen

Alstom

Tema: Forskning och Innovationer

FS6: "Fossilfree transportation", tisdag kl 13.00-13.40

 

Annette Skaarnaes

Marknadsdirektör Entur

Tema Forskning och Innvoationer

FS9: "En biljett för hela resan", tisdag kl 13.00-13.40

 

Björn Nordén

VD Jobba i Västerås

Tema: Kompetensförsörjning

FS15: "Teknisk industri är framtiden", torsdag kl 11.00-12.10

 

Catharina Elmsäter-Svärd

VD, Sveriges Byggindustrier

Tema: Kompetensförsörjning

FS14: "Varumärket - Viiktigt för att nå framtidens arbetskraft", torsdag 10.00-10.40

 Clair Mowbray

Clair Mowbray

CEO National College for High Speed Rail, Birgmingham/Doncaster, UK

Tema: Kompetensförsörjning

FS16: "Vem ska göra jobbet?", torsdag kl 13.00-13.40, "Apprenticeships with commercial companies in the business"

 

Eskil Sellgren

Kompetensförsörjningsansvarig Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS

Tema: Kompetensförsörjning

FS17: "Framtiden finns i infrastrukturbranschen", torsdag kl 11.00-12.10

 

Gerhard Wennerström

VD Samtrafiken

Tema Forskning och Innvoationer

FS9: "En biljett för hela resan", tisdag kl 13.00-13.40

 

Gorm Frimanslund

WSP Strategi & Analys

Tema: Finansiering

FS3: "Kan en aktiv ägarstyrning av infrastrukturen frigöra ny finansiering?", tisdag 14.00-14.40

 

Harald Rokke

Nordiska Investeringsbanken 

Tema "Finansering"

FS5: "Kapitalmarknadens hjälp", tisdag 16.00-16.40

 

Irene Johansson

Kommunikasjon og samfunnskontakt konsernstab, Bane NOR

Öppningsseminariet

FS1: "Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 11.15-15.50

 

Joakim Stenqvist

VD Infraservice Group AB

Tema: Kompetensförsörjning

FS17: "Framtiden finns i infrastrukturbranschen", torsdag kl 11.00-12.10

 

Johan Lindblad

Seniorrådgivare Nordiska Rådet

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Detta vill de nordiska ministrarna". onsdag kl 14-00-15.50

 

Jonas Karlsson

Stockholm-Oslo 2.55 AB

Tema: Finansering

FS3: "Etablering av projekt", tisdag kl 14.00-14.40

 

Kaj V. Holm

Treasury Director Sund & Baelt

Tema: Finansering

FS4: "Hur finansierades byggandet av Stora Bält- och Öresundsförbindelserna? Hur gör man i Fehmarn-Baelt?",

tisdag 15.00-15.40 

 

Karolina Boholm

Transportdirektör Skogsindustrierna

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Detta vill de nordiska ministrarna". onsdag kl 14-00-15.50

 

Lars Pettersson

Forskare i Nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Detta vill de nordiska ministrarna". onsdag kl 14-00-15.50

 

Lars Westin

Professor vid Centrum för regionalvetenskap

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Detta vill de nordiska ministrarna". onsdag kl 14-00-15.50

 

Lasse Jonasson

CIFS, Copenhagen Institute of Future Studies

FS1: Öppningsseminariet

"Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 11.15-15.50

 

Lennart Kalander

Trafikverket Sverige

FS1: Öppningsseminariet

"Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 11.15-15.50

 

Lukas Bach

SINTEF

FS1: Öppningsseminariet

"Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 11.15-15.50

 

Magnus Ringqvist

Projektledare Elmia Nordic Future Transport Summit, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Transport Infrastructure

Öppningsseminariet

FS1: "Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 11.15-15.50

 

Michael Keller

Folksam

Tema: Finansering

FS5: "Kapitalmarknadens hjälp", tisdag kl 16.00-16.40

 

Mikael Prenler

NJS - Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Detta vill de nordiska ministrarna". onsdag kl 14-00-15.50

 

Mimmi Mickelsen

Ordförande Svenska Spårvägssällskapet

Tema: Kompetensförsörjning

FS15: "Teknisk industri är framtiden", torsdag kl 11.00-12.10

 

Monica Westerberg

Mångfaldschef Skanska Sverige

Tema: Kompetensförsörjning

FS18: "Mångfald som kompetens", torsdag kl 13.00-13.40

 

Per Norrbin

Sweco

Tema Forskning och Innvoationer

FS7: "Den digitaliserade järnvägen", tisdag kl 15.00-15.40

 

Peter Mellberg

Director & Chief Engineer Metro Train Applications, Bombardier

Tema: Forskning och Innovationer

FS6: "Fossilfree transportation", tisdag kl 13.00-13.40

 

Pontus Silhammar

AB Stockholms Spårvägar

Tema: Kompetensförsörjning

FS16: "Vem ska göra jobbet?", torsdag kl 13.00-13.40

 

Pär Isaksson

Tema: Kompetensförsörjning

Moderator för FS14: Varumärket - Viiktigt för att nå framtidens arbetskraft", torsdag 10.00-10.40,

FS17: Framtiden finns i infrastrukturbranschen, torsdag kl 11.00-12.10

FS18: Mångfald som kompetensförsörjning, torsdag kl 13.00-13.40

 

Stein Batalden

Jernbanedirektoratet Norge

Öppningsseminariet

FS1: "Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 11.15-15.50

 

Stein Erik Lauvås

Stortingsledamot Nordiska Rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden

Tema: Ett gränslöst Norden

FS12 "Norden är större än Kina", onsdag kl 11.15-13.15

FS13: "Detta vill de nordiska ministrarna". onsdag kl 14-00-15.50

 

Sverre Kjenne

Bane NOR

Tema: Forskning och Innovation

FS7: "Den digitaliserade järnvägen", tisdag kl 14.00-14.40

 

Thomas Bruun Jessen

Banedanmark

Öppningsseminariet

FS1: "Framtidens transportsystem - Vad händer i Norden?", tisdag kl 11.15-15.50

 

Tony Helm

Rektor Trafikverksskolan

Tema: Kompetensförsörjning

FS17: "Framtiden finns i infrastrukturbranschen", torsdag kl 11.00-12.10 

 

Save

Save

Save