Nyheter från Elmia Nordic Future Transport Summit

Samverkan över gränserna. Det var i fokus när transport- och infrastrukturbranschen samlades på Elmia i Jönköping. Ett nytt forum och två mässor skapade en unik helhetsupplevelse.

– Mitt bestående intryck av evenemanget är att samverkan över gränserna verkligen behövs, säger Magnus Ringqvist, projektledare på Elmia.

10 oktober 2019 Läs mer

Fullbokat och mycket uppskattat.

På Career forum under Elmia Nordic Rail gavs möjligheten för studenter att träffa och presentera sig för rekryterande företag – och många tog chansen.

– Jag jobbar med HR så jag tycker att den här delen är bra att ha med på mässan. Så det inte bara blir bara fokus på teknik, nya delar och hur man ska bygga och underhålla, säger Madeleine Dolk Pilstam från Strukton Rail.

10 oktober 2019 Läs mer

Regeringen beslutade förra året om en ny nationell plan som innebär en satsning på nära 700 miljarder kronor på transportsystemet.

En infrastruktursatsning som genererar tusentals nya arbeten.

Men hur ska branschen locka medarbetare?

– Ett starkt varumärke kan inte köpas, det måste byggas, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

10 oktober 2019 Läs mer

EU-projektet Shift2Rail, med Trafikverket som en av grundmedlemmarna, vill ta ett helhetsgrepp om hur utvecklingen av järnvägen i Europa kommer att bli.

– En av de viktigaste frågorna är att vi i framtiden har ett Järnvägseuropa som är integrerat och inte att många olika länder jobbar åt vart sitt håll, säger Erik Toller, projektledare för Shift2Rail på Trafikverket.

09 oktober 2019 Läs mer

Twoway Multi är ett nytt ben att stå på när det gäller entreprenadfordon för Railrent Nordic i Bankeryd.

Och på Elmia Nordic Rail var det många som stannade upp utanför entrén för att titta på den enorma maskinen som visades upp.

09 oktober 2019 Läs mer

Hur ska vi få till mer gränsöverskridande samverkan inom järnvägsbranschen?

Frågan diskuterades på ett välbesökt seminarium under Elmia Nordic Transport Infrastructure.

Och alla i panelen var överens. Det behövs ökad tydlighet för att skapa långsiktiga samarbetsformer.

09 oktober 2019 Läs mer

Ett gränslöst Norden med utbyggda och gemensamma transporter – en framtida verklighet eller bara en utopi? Frågan diskuterade under ett seminarium på Elmia Nordic Future Summit.

– Våra statschefer har kommit överens om att Norden ska vara världens mest integrerade region år 2030. Då finns det en hel del kvar att göra, menar stortingsledamot Stein Erik Lauvås, Nordiska Rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden.

09 oktober 2019 Läs mer
Gerhard Wennerström vd på Samtrafiken

Är det möjligt att använda en enda biljett för hela din resa, oavsett om det är en blandning av tåg, buss, spårvagn, pendeltåg och tunnelbana?

– Allt handlar om att ta bort hindren, det är det som mitt arbete går ut på, säger Gerhard Wennerström, vd på Samtrafiken.

08 oktober 2019 Läs mer
Sverre Kjenne, Bane NOR

Den fjärde industriella revolutionen, Industry 4.0 – skapar stora möjligheter för järnvägen. I Norge är Bane NOR i färd med att realisera den digitala järnvägen efter konceptet Industry 4.0. 

25 september 2019 Läs mer
Foto: Shutterstock

Om några år kanske ingen behöver varken köra eller åka med något fordon för att få hem mat och andra konsumtionsvaror. Kanske väntar kvällsmat och nya kläder i garaget och resande är gratis för att vi ska lockas ut att se oss omkring efter helt andra saker.

18 september 2019 Läs mer

Ingen kan ha undgått miljöaktivisten Greta Thunbergs framträdande i Davos i januari. Trogen sina ideal tog hon tåget till de schweiziska alperna. Nu pågår flera projekt som ska underlätta tågresandet i Europa. Utmaningarna kopplade till projekten kommer att lyftas av den samlade branschen på Elmia Nordic Rail 2019.

29 april 2019 Läs mer

Tåg i tid, förbättrad driftsäkerhet, snabbare och tryggare järnväg. Nu satsar Trafikverket rekordbelopp på att rusta upp och bygga ut tågnätet. På Elmia Nordic Future Transport Summit i Jönköping måste branschen gemensamt lösa många frågor för att få det att hända.
– Att säkra kompetensförsörjning och garantera driften vid många samtidiga banarbeten är de största utmaningarna, säger Pär Gustafsson på Trafikverket.

25 mars 2019 Läs mer
Pär Gustafsson, avdelningschef för kund- och leverantörskommunikation på Trafikverket. Foto: Trafikverket

Den kommande tioårsperioden kommer innebära den största satsningen på svensk transportinfrastruktur i modern tid – däribland upprustning, modernisering och utbyggnad av järnvägen. Det medför ett stort behov av ny kompetens, konstaterar Trafikverket, som ser det som en av de största och viktigaste frågorna på konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit i Jönköping 8 – 10 oktober.

30 januari 2019 Läs mer
Johan Lindblad, seniorrådgivare vid Nordiska rådets sekretariat

Ett nytt nordiskt ministerråd för transportfrågor, gemensam planering för utbyggnad av dubbelspår mellan Oslo och Göteborg och en synkronisering av de nationella transportplanerna är några av Nordiska rådets förslag för tillväxt och utveckling i Norden. Nordiska rådet är samarbetspart till Elmia Nordic Future Transport Summit och arbetar för att sätta transportfrågorna högt upp på agendan – och på ett bättre och tydligare sätt än idag.

29 november 2018 Läs mer
 Irene Johansen, senior kommunikationsrådgivare vid Bane NOR

Det nordiska samarbetet betyder mycket för den strategiska utvecklingen av infrastrukturen mellan länderna. Bane NOR, som har ansvar för järnvägens infrastruktur i Norge, är med som samarbetspart och skapar Nordens viktigaste mötesplats för utvecklingen av framtidens transporter och infrastruktur – Elmia Nordic Future Transport Summit.

18 oktober 2018 Läs mer

Nästa höst blir det premiär för Elmias nya transportmässa – Elmia Nordic Transport Infrastructure som arrangeras parallellt med Elmia Nordic Rail. Tillsammans med konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit bildar mässorna Nordens viktigaste samlingsplats för utveckling av framtidens transporter och infrastruktur den 8 – 10 oktober 2019

12 september 2018 Läs mer