För press

Elmia Future Transport är den ledande transport- och logistikmässan i Sverige. Mässan visar hur olika transportslag samverkar för att skapa ett långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem. På bara några år har Elmia Future Transport blivit ett viktigt forum för nya idéer och viktiga kontakter som bidrar till transportsystemen i norra Europa.

Elmias presscenter ligger i Lobby Nord - Hall A, se skiss nedan. Här finns den utrustning du behöver.

Pressparkering

Pressparkeringen ligger mitt emot Elmias kontor, strax före Kongress- och Konserthuset.

Elmia Presscenter