Elmia Nordic Future Transport Summit
Infrastrukturens viktiga framtidsfrågor – lösningen presenterades på Elmia

Samverkan över gränserna. Det var i fokus när transport- och infrastrukturbranschen samlades på Elmia i Jönköping. Ett nytt forum och två mässor skapade en unik helhetsupplevelse.
– Mitt bestående intryck av evenemanget är att samverkan över gränserna verkligen behövs, säger Magnus Ringqvist, projektledare på Elmia.

För första gången arrangerades Elmias nya forum för framtidens infrastruktur och transporter – Elmia Nordic Future Transport Summit – parallellt med Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Transport Infrastructure. Här låg fokus på strategiskt viktiga framtidsfrågor med högaktuella teman på agendan.

Framför allt diskuterades och debatterades ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna när det handlar om ökad smidighet att ta sig land- eller sjövägen med exempelvis gods.
– Våra statschefer har kommit överens om att Norden ska vara världens mest integrerade region år 2030. Då finns det en hel del kvar att göra, sa bland annat stortingsledamot Stein Erik Lauvås, Nordiska Rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden. 

Läs hela sammanfattningen från mötesplatsen.