17 - 18 aug 2022
För utställare

Smittsäkra ditt mässdeltagande

Förutsättningarna för att skapa smittsäkra mässor är goda. Men för att lyckas måste vi arbeta tillsammans. Som arrangör har vi det övergripande ansvaret för smittsäkerheten medan du som ställer ut ansvarar för att skapa en trygg och säker mötesmiljö i din monter under hela mässan.
Den svenska pandemibekämpningen vilar på tre grundpelare som innebär att vi ska:
  • Hålla avstånd
  • Ha god handhygien
  • Ha ett personligt skydd

Till din hjälp har vi tagit fram en checklista att ha till hands när du planerar ditt mässdeltagande. Som en påminnelse att göra deltagandet så säkert som möjligt.

 Fastän att restriktionerna har släppts, fortsätter Elmia att agera utefter de säkerhetsåtgärder som tagits fram. Vi rekommenderar att du gör det också.

Elmia-Säkra möten-tänk på.jpg

Annelie Gemark
Annelie Gemark
Telefon: +46 36 15 20 35