16 - 17 aug 2023
För utställare

Bokningsläget för Nordic Profile Fair Hybrid i augusti 2023

Röda = bokade montrar
Lila = reserverade montrar
Gröna = ledig monteryta

Hallkartautannamn230515.JPG