17 - 18 jan. 2024

Välkommen till föreläsning med Anders Borg

PWA bjuder in till nätverksmingel efter första mässdagen. Hör Anders Borg tala om risker och möjligheter i världsekonomin och dess påverkan på Sverige och vår ekonomi. Välkomstdryck och enklare tilltugg serveras vid Hammarskjöldsalen, Jönköping Konsert & Kongress på Elmia.

Anders Borg ger sin syn på risker och möjligheter i världsekonomin och vad det betyder för Sverige och vår ekonomi. Sverige kommer återhämta sig och konkurrenskraften är stark. Inte minst AI och globaliseringen ger stöd för ökad efterfrågan på lång sikt, men först måste vi lägga krisen bakom oss. 

Tid: Tisdagen den 17 januari, kl 17.30-19.00

Plats: Hammarskjöldsalen, Jönköping Konsert & Kongress på Elmia 

Anmäl dig i förväg för att vi ska kunna beräkna catering.

Varmt välkommen!