In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2019-08-12 / 08:00-18.00 Servicebemanning 08.00 - 16.00
2019-08-13 / 08:00-20.00 Servicebemanning 08.00 - 20.00

Montrarna måste vara klara senast 13 augusti kl 20:00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2019-08-15 / 17:00-22.00 Servicebemanning 17.00 - 20.00
2019-08-16 / 08:00-16.00 Servicebemanning 08.00 - 12.00

OBS! Kl 17:00 öppnas grindarna för utflyttning. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.