In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2018-01-14 / 08:00-18.00 Servicebemanning 08.00 - 16.00
2018-01-15 / 08:00-20.00 Servicebemanning 08.00 - 20.00

Montrarna måste vara klara senast 15 januari kl 20:00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2018-01-18 / 15:00-22.00 Servicebemanning 15.00 - 20.00
2018-01-19 / 08:00-16.00 Servicebemanning 08.00 - 12.00

OBS! Kl 15:00 öppnas grindarna för utflyttning. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.