In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2020-01-12 / 08:00-18.00 Servicebemanning 08.00 - 16.00
2020-01-13 / 08:00-20.00 Servicebemanning 08.00 - 20.00

Montrarna måste vara klara senast 13 Januari kl 20:00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2020-01-16 / 15:00-22.00 Servicebemanning 15.00 - 20.00
2020-01-17 / 08:00-16.00 Servicebemanning 08.00 - 12.00

OBS! Kl 15:00 öppnas grindarna för utflyttning. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.