Välkommen till Elmias utställarsidor

Affärer handlar till största del om förtroenden, och sådana skapas i det personliga mötet. På Elmias mässor skapar vi utrymme för detta.

Här knyter du kontakter och bygger relationer med både nya och befintliga kunder. Just goda kundrelationer är viktigare än någonsin i takt med ökad globalisering och hårdare konkurrens. Därför fortsätter mässan att vara en betydelsefull plattform för den som vill skapa nya affärsmöjligheter.

På dessa sidor hittar du praktiska tips och handfasta råd om hur ditt mässdeltagande kan få största möjliga effekt.

Kontakta oss för att säkra ditt mässdeltagande!

Kristina Andersson
+46 36 15 22 08

Maria Sollenby
+46 36 15 22 72

Katarina Persson Löf
+46 36 15 22 67