Vem besöker?

Besökare till NordDrill är borrentreprenörer som bedriver entreprenader inom energiborrning, vattenborrning, grundläggning och projektering. Konsulter, föreskrivande ledet. Kommunala tjänstemän. Fastighetsägare/förvaltare av kommersiella fastigheter.