Om mässan

Sveriges Avanti-Borrare Förening, Avanti, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, Geotec och SAFE har enats om en gemensam satsning i Elmia NordDrill - en mässa för hela den nordiska borrbranschen. Elmia NordDrill arrangeras av Elmia AB i samråd med den nordiska borrbranschen.

Målet är att skapa en mötesplats där man på ett och samma ställe kan se nyheter, knyta kontakter, fördjupa sina kunskaper och träffa kollegor. Både inomhus och utomhus kommer besökarna kunna studera produkter, tjänster och maskiner inom branschen.

Branschen är med!

För att säkerställa att mässan får rätt inriktning har ett mässråd bildats bestående av representanter från branschen, både leverantörer och besökargrupper.

Vilka besöker mässan?

Besökare till NordDrill är borrentreprenörer som bedriver entreprenader inom energiborrning, vattenborrning, grundläggning och projektering. Konsulter, föreskrivande ledet. Kommunala tjänstemän. Fastighetsägare/förvaltare av kommersiella fastigheter.