Ta chansen att visa upp dina produkter och tjänster för hela branschen!

Att ställa ut på Elmia NordDrill är ett sätt för dig som leverantör att få kontakt och kunna påverka de som faktiskt använder och köper in dina produkter; borrentreprenörer, konsulter och kommunala tjänstemän.

Elmia NordDrill vänder sig till de nordiska leverantörerna, tillverkare av relaterad utrustning och andra med anknytning till branschen. 

Rätt läge
Elmia är en väletablerad och erkänt duktig mässarrangör. Här finns moderna mässhallar och möjligheter att dema maskiner och fältutrustning utomhus för dig som vill det. Elmias geografiska läge är också gynnsamt. Inom en radie av 3 timmar når du 80 procent av Sveriges befolkning.

Välkommen!

Inloggning - Mina sidor