Samarbetspartners

Elmia NordDrill arrangeras i samarbete med de nordiska branschorganisationerna:

 

Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, Geotec, (Sv). Sveriges Avanti-Borrare Förening, Avanti. (Sv).
   

Föreningen för Danske Brøndborere, (Dk).

Maskin-Entreprenørenes Forbund, MEF, (No).
   
Finlands Brunnsborrnings-entreprenörer, Poratek, (Fi).

 Föreningen för aktiva i borrbranschen

 

 Poratek  Föreningen för aktiva i borrbranschen

 

Svensk Grundläggning Safe Service AB