Om mässan

Borrorganisationerna MEF, DBF, NBF, Poratek, Avanti, Geotec, SAFE och FAB, har enats om en gemensam satsning i Elmia NordDrill – en mässa för hela den nordiska borrbranschen. Elmia NordDrill arrangeras av Elmia AB i samråd med borrbranschen.

Elmia NordDrill är en mötesplats där man på ett och samma ställe ser nyheter, knyter kontakter, fördjupar sina kunskaper och träffar kollegor. Både inomhus och utomhus kan besökarna studera produkter, tjänster och maskiner relaterade till samma område.

Branschen är med!

Mässans inriktning säkerställs av ett mässråd bestående av representanter från både leverantörer och besökargrupper inom näringsgrenen.