För besökare

 

 

 

 

Mötesplatsen för hela den nordiska borrbranschen

Elmia NordDrill är mötesplatsen för hela den nordiska borrbranschen. På ett och samma ställe hittar du nyheter, knyter kontakter, fördjupar dina kunskaper och träffar kollegor. Bland utställarna finns ledande företag och leverantörer av olika produkter och tjänster inom borrbranschen.

Mässan är inte bara en produktutställning, utan också en kunskapskälla. I korta seminarier och föredrag får både besökare och utställare lära sig mer om exempelvis säkerhet och ny teknik.

Mässan riktar sig till alla som ett eller annat sätt arbetar inom den här näringsgrenen – borrentreprenörer som bedriver entreprenader inom energiborrning, vattenborrning, grundläggning och projektering, konsulter, kommunala tjänstemän, ja alla som går på djupet i jobbet! 

Ett mässbesök som både ger affärsvärde och kunskap.

Välkommen!