Har du koll på dina gäster? Det har vi!

En av de saker som du kommer att uppskatta är deltagarhanteringen som vi hjälper till med.

Genom att låta oss administrera deltagarna får du tid till det väsentliga, att genomföra ett riktigt bra möte.