Har du koll på dina gäster? Det har vi!

En av de saker som du troligen kommer att uppskatta mest med Elmia är vår deltagarservice. Kanske låter det inte så spännande, men för dig blir allt mycket roligare. När vi välkomnar och digitalt registrerar dina deltagare får du tid till det väsentliga – att genomföra ett riktigt bra möte.

Dina besökare kan även förregistrera sig, välja seminarier och aktiviteter, och boka hotell via Elmias hemsida. Sedan är det vi som gör pusslandet, med hotellrum, lokaler och mycket, mycket mer. 

Vår abstracthantering är väldigt konkret
Vid en kongress är abstracthantering en central fråga. Med hjälp av vårt webbaserade program för abstract är det enkelt för den vetenskapliga kommittén att följa och godkänna program och innehåll. Vi håller kontakten med abstractförfattarna och ser till att materialet blir klart för tryck.