Vi gör dig en tjänst - eller flera

Att hitta rätt lokaler, rätt tema och rätt program är kärnfrågor när man ska skapa ett lyckat möte. Men det är inte allt...

För oss finns ytterligare en rad självklara ingredienser för att allt ska fungera. Några saker som vi tycker hör till god ordning när man är en mötesarrangör är deltagarservice, projektledning, abstracthantering och teknik.