Öppettider och in- utflyttningstider

Mässans Öppettider:  
Onsdag 09.00-18.00
Torsdag 09.00-16.00
Inflyttning:                    
Tisdag   08.00-22.00
Utflyttning:                   
Torsdag 16.00-22.00