Utställarkort - Byggnationskort - Parkeringskort

För att tydligt visa din behörighet på mässan är det viktigt att bära kortet väl synligt under din vistelse på mässans område.

Utställarkort
beställer ni genom att kontakta Mibo Expo.

Parkeringskort

Elmias parkeringsytor är försedda med parkeringsautomater. Utställare har möjlighet att köpa ett parkeringskort för SEK 144  (exkl. moms) per styck. Kortet är giltigt under hela utställningstiden (även under in- och utflyttning).
Parkeringskorten finns att köpa i Informationen i Lobby Syd.

 

Byggnationskort

Av säkerhetsskäl ska alla som arbetar med monterbyggnation ha ett byggnationskort. Byggnationskortet är enbart giltigt under in- och utflyttning.
Korten finns att hämta vid vaktkuren vid leverensinfarten, eller i Informationen i Lobby Syd.

 

Vid frågor kontakta:
Maria Sollenby

Telefon:
+46 36 15 22 72