In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2017-09-19 / 08.00-22.00
Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 2017-09-19. kl. 20.00. Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2017-09-21 / 16.00-24.00
Servicebemanning 16.00-18.00

OBS! Kl 16.00 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord eller Syd får inte användas för in- och utlastning.